İklim Değişikliği Eylem Planlaması / Acil Eylem Planı

İklim krizinin olumsuz etkilerini önlemek için yerel yönetimlere büyük rol düşmektedir. Kentsel büyümenin hızlanması, artan nüfus, arazi ve doğal kaynakların kullanımındaki yükseliş, artan sera gazı emisyonu gibi sebepler küresel ısınma hızını artırmaktadır. “İklimin kentleşmesi” olarak adlandırılan bu olumsuz süreç, yerel yönetimlerin doğru bir kentleşme stratejisi oluşturmasını zorunlu kılmıştır. Aynı zamanda Paris İklim Anlaşmasına taraf olmamız ve 2053 yılında karbon-nötr bir ülke olma hedefimiz dolayısıyla, yerel yönetimlere büyük iş düşmektedir.

 

İklim değişikliği eylem planı raporunda, kentlerin iklim hedefleri belirlenip, bu hedefler için stratejiler oluşturulmaktadır. Bu kapsamda kentin iklim projeksiyonlarının ve senaryolarının oluşturulması, sera gazı envanter raporu hazırlanması, sera gazı azaltım alanlarının ve aşamalarının belirlenmesi, enerji, ulaştırma, sanayi, atık, arazi kullanımı, tarım ve ormancılık gibi alanların iyileştirme stratejileri ve adaptasyon planlarını kapsayan multifaktörel bir iklim eylem planı hazırlanmaktadır.

Hızlı iletişim
  • 0312 911 34 87
  • 0532 346 40 29
  • info@climeteo.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim