Kurumsal Karbon Yönetimi

Kurumsal karbon ayak izi, kurumların faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan sera gazlarının karbondioksit eşdeğeri cinsinden ortaya konmasıdır. Kurumun bir önceki yıla ait faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonlarının hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Hesaplanan değer, “ton CO2” birimiyle ifade edilmektedir. Kuruma ait emisyon kaynakları, ISO 14064-1:2018 standartlarına uygun olarak 6 kategoride değerlendirilerek hesaplanmaktadır. 

 

1. Sınır/ Kaynakları Belirleme: İşletmenin faaliyet sınırlarının belirlenerek, doğrudan ve dolaylı CO2 emisyonlarının sınıflandırıldığı ilk aşamadır. Bu aşamadan itibaren şirketin üretim, maliyet, tedarik, ihracat gibi faaliyetlerine yönelik emisyon kaynakları belirlenerek, hedeflenen karbon azaltımı / nötrlemesi için ilk adım atılacaktır.

 

2. Veri Toplama: İşletmenin faaliyetleri dolayısıyla sera gazı salımına sebep olan veriler toplanarak bir envanter oluşturulmaktadır.

 

3. Hesaplama: Sera gazı kaynakları, emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanarak karbon eşdeğeri cinsinden ortaya konmaktadır.

 

4. Raporlama: İşletmenin karbon emisyonuna ait hesaplama, varsayım ve referanslar açıklık ve doğruluk esasına göre belirtilerek, ISO 14064-1:2018 standardında raporlanmaktadır.

Hızlı iletişim
  • 0312 911 34 87
  • 0532 346 40 29
  • info@climeteo.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim