Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması

Sürdürülebilirlik raporları, kuruluşların, ürün ya da hizmetlerin sosyal, ekonomik, çevresel performansını açıklayan, hedef ve taahütlerin ortaya konmasını sağlayan raporlardır.  Kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması, belirlenen faaliyet alanlarındaki gelişimsel süreçlerinin çeşitli dönemlerde gözden geçirilmesini ve yeni planlamaları gerekli kılmaktadır. Bu raporlar, GRI tarafından onaylanarak uluslarası düzeyde yayınlanmaktadır. Raporlama, her türlü kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşu ya da organizasyon için yapılabilir. 

 

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Süreci

 

Raporlama, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) ile iş birliği içinde olan ve dünya çapında tercih edilen ve GRI (Global Reporting Initiative) standartları esas alınarak hazırlanmaktadır. GRI standartlarında kurumların finansal, çevresel ve sosyal performanslarını değerlendirmeleri ve raporlamaları için gereken göstergeler bulunmaktadır. Bu göstergeler doğrultusunda, kurumun ekonomik, sosyal ve çevresel koşullarının mevcut durumu ile gelecekte hedeflediği durumu arasında bir bağlantı oluşturarak, iyileştirme ve stratejik planların yapılması sağlanmaktadır. Kurumsal sürdürülebilirlik raporunun oluşturulmasından sonra, analiz ve stratejilerin yönetim sistemine entegrasyonun sağlanması konusunda da danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunun Sağlayacağı Avantajlar

 

 • Finansal, sosyal ve çevresel olarak değer payı yaratan ürün, hizmet ve faaliyetlerin belirlenmesi
 • Sürdürülebilirlik performansının sektör içindeki diğer şirketlerle kıyaslanabilmesi ve rekabet üstünlüğün sağlanması
 • Marka imajı ve itibarının artması
 • Sistematik ve yönetimsel kontrolün sağlanması
 • Müşteri veya paydaşlara karşı güvenilirliğin artması
 • Sosyal yatırım fonlarından yararlanma imkânı sağlaması
 • Kurum kültürü yaratması 
 • Gelişen sektörel trendlerin kurum içi entegrasyonuna fırsat sağlaması
 • Çalışan motivasyonu ve potansiyel iş verimin artması

Hızlı iletişim
 • 0312 911 34 87
 • 0532 346 40 29
 • info@climeteo.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim